Електрохимични изследвания на свойствата на графен при приложението му в оловно-киселинни батерии

Проектът се състои в охарактеризиране на графени като добавка към активната маса на отрицателни плочи в оловно-киселинни акумулатори и цели усъвършенстване на технологията на производство и подобряване на параметрите им за приложения в съвременни автомобили със старт-стоп системи, в електромобили и в системи за съхранение на енергия.

Разработката е спонсорирана от „Тоду“ ЕООД, България.

Още проекти:

Период: 2017-2018

Цел:
Усъвършенстване на технологията на производство и подобряване на параметрите им за приложения в съвременни автомобили.

Финансиране:
Фирмено финансиране от „Тоду“ ЕООД, България.

Участник от страна на БАН:
Институт по електрохимия и енергийни системи

Ел. поща за контакт:
v.naidenov@iees.bas.bg

Лице за контакт:
Веселин Найденов, ръководител на проекта