Известия на Националния археологически институт

 

От 1901 г. излиза като “Известия на Българското археологическо дружество” (ИБАД), като през 1921 г. името се променя на “Известия на Българския археологически институт” (ИБАИ). През 1947 г. се преименува на “Известия на Археологическия институт” (ИАИ), а от 2012 г. изданието се казва “Известия на Националния археологически институт” (ИНАИ).

Структура:
І. Студии
ІІ. Статии и съобщения
ІІІ. Археологически вести
ІV. Отзиви и рецензии

Тематика:
Теоретични и емпирични изследвания по археология на българските земи от праисторията, античността и средновековието.

Формат А4, едноцветна стандартна корица, черно-бели илюстрации – фотоси и графики.

Подобни издания:


Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

 

 

Издание на:
Национален археологически институт с музей

Ел. поща:  naim@naim.bg

Факс: (02) 988 24 05