Problems of Engineering Cybernetics and Robotics

Поредицата “Problems of Engineering Cybernetics and Robotics” представя научни статии, включително оригинални теоретични и приложни разработи, в такива области като:

  • мехатроника,
  • роботика,
  • моделиране и оптимизация,
  • теория на управление и др.

Поредицата е с отворен достъп.

Подобни издания:

Print ISSN: 0204-9848
Online ISSN: 1314-409X

Печатно.
Национална поредица; издава се на английски език с резюмета на руски.

Адрес на редакцията:

ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, ст. 206.
1113 – София
Телефон:  +359 2 979 2723; +359 885 533 517