Синтез на нови и модификация на известни микро- и мезо-порести материали

Синтез на нови и модификация на известни микро- и мезо-порести материали с различни приложения (йонообменници, сушители, приложение в катализа, носители на лекарствени препарати, газове (CO2, H2), медицината и др.)

Още проекти:

Период:


Цел:

Финансиране:

 

Участник от страна на БАН:
Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов“

Ел. поща за контакт:
vkytin@abv.bg

Лице за контакт:
Владислав Костов