РЕПЕРТОАР НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КНИЖНИНА С КОМПЮТЪРНИ СРЕДСТВА

 

РЕПЕРТОАР НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КНИЖНИНА С КОМПЮТЪРНИ СРЕДСТВА (http://repertorium.obdurodon.org/). Ръководител: проф. д.ф.н. Анисава Милтенова. Единствен по рода си научен проект в световната славистика – обединява археографски, кодикологически, текстологически и значими литературно-исторически данни за оригинални и за преводни средновековни текстове, разпространени в кирилски ръкописи. Репертоарът включва аналитично описание и реални текстове от 161 ръкописа и резултати от тяхното научно изследване(общо описани текстове: 3375; уникални произведения: 1575), придружени от библиография. Приложено е принципно ново методологическо решение на проблема за анализ и представяне на славянските ръкописи в XML формат. Репертоарът дава възможност за бърза и лесна машинна идентификация на отделни текстове и на цели състави от средновековни произведения, за изследване на изворите на текстовете и на типологията на ръкописите. Крайният продукт надхвърля рамките на електронен архив – той дава възможност за преосмисляне на историко-литературния процес, провокира нов поглед върху литературните факти и дава лесен достъп до тях.

В рамките на проекта се развиха редица международни инициативи и проекти: “Електронни описания и каталози на кирилски ръкописи” (2004–2010) – съвместен проект с Британската кралска библиотека, Лондон, за описание на сбирката от славянски ръкописи там; “Средновековни ръкописи и възможността за представянето им с помощта на комуникационните технологии“ (2007–2010) – съвместен проект с Центъра за научни изследвания на Словенската академия, Любляна, и “Словенската и българската литература и култура в контекста на световната литература” (2017–2019); “Електронни издания на славянски ръкописи и проблеми на научната терминология” (2011–2014) – съвместен проект с Института за литовски език, Вилнюс; “Дигитални ресурси в палеославистиката: към изграждане на мрежа за работа с извори”– съвместен проект с Университета в гр. Гьотеборг и с Университета в гр. Упсала, Швеция (2014–2017) и др.

Още проекти:

Период: 2004 - 2010; 2007 - 2010; 2017 - 2019; 2011 - 2014; 2014 - 2017

Цел:
Редица международни инициативи и проекти

Финансиране:

Галерия