ЕНЦИКЛОПЕДИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ. ЛИТЕРАТУРА. ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ. ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ. КУЛТУРНИ СРЕДИЩА

 

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ „БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ. ЛИТЕРАТУРА. ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ. ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ. КУЛТУРНИ СРЕДИЩА. Отг. редактор проф. д.ф.н. Румяна Дамянова. Енциклопедията представя широк поглед към възрожденските културни и литературни процеси. Тя включва статии за възрожденски книжовници и просветители, революционери и политически дейци, за различни жанрове и термини, за видове книжнина, за дарители, меценати и спомоществователи, за издатели, печатари и учители, за български и чуждестранни изследователи на възрожденската литература, за книжовни, театрални, ученически, женски, литературни, печатарски, издателски и пр. кръгове и дружества, за възрожденските периодични издания и книжовни средища – вътрешни и външни (села, градове, манастири), където е имало духовен живот и са съхранени книжовни традиции.

Още проекти:

Период:

Цел:
Представяне широк поглед към възрожденските културни и литературни процеси

Финансиране:

Галерия