COST акция TRANSAUTOPHAGY – национално съфинансиране по научен проект (акция “Европейска мрежа за мултидисциплинарни изследвания и транслиране на познанията по автофагия”)

Целта на акцията е създаването на мултисциплинарна научна мрежа на Европейско ниво за транслиране от изследователските лаборатории към индустрията и медицинската практика на резултатите от изследванията в областта на процеса “автофагия”, за който проф. Йошинори Осуми получи Нобелова награда през 2016 год. в област Медицина/Физиология.

Нашата изследователска група е пионер в света в изследването на връзките на инфламазомната сигнализация и автофагията и получи финансиране от МОН на изследователски проект за национална подкрепа на участието ни в акцията TRANSAUTOPHAGY CA15138 – № ДКОСТ 01/23, Фонд “Научни изследвания”.

Целта на проекта ДКОСТ 01/23 е създаването с помощта на геномно редактиране (CRISPR-CAS9) на моделни клетъчни линии от клтки на Сертоли, които не съдържат в генома си гена NALP3 (“knock-out”), кодиращ инфламазома със значение за мъжкия инфертилитет, както и клетъчни линии съдържащи (“knock-in”) модифициран ген кодиращ NALP3, слят с ген кодиращ флуоресцентен протеин. Продуктът на фузионния ген ще позволи проследяването на промените в количеството и локализацията на този ген в клетките на Сертоли при определени патологични модели с цел определяне на външни фактори които могат да го активират и да предизвикат клетъчна смърт или автоимунно възпаление, като механизъм за възникване на мъжки стерилитет.

Още проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Създаването на моделни клетъчни линии от клетки на Сертоли, които не съдържат в генома си гена NALP3, кодиращ инфламазома със значение за мъжкия инфертилитет, както и клетъчни линии съдържащи модифициран ген кодиращ NALP3, слят с ген кодиращ флуоресцентен протеин.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт по биология и имунология на размножаването

Уебсайт:
http://ibir.bas.bg/структура/Репродуктивен-ОМИКС-Разработвани-научни-проблеми

Ел. поща за контакт:
soren.hayrabedyan@gmail.com

Лице за контакт:
Сорен Хайрабедян, ръководител на проекта