Пренос на маса и ъглов момент в астрофизиката

Участниците в този проект си поставят амбициозната задача да изследват широк спектър от явления, свързани с преноса на маса и ъглов момент в различни системи от космически обекти, започвайки от Слънцето и Слънчевата система, през звездите от Нашата галактика, до най-отдалечените от нас обекти – квазари и блазари. Ние смятаме, че с нашите усилия ще успеем да допринесем за получаването на нови знания за Вселената, за процесите на образуване на звездите, звездните и планетните системи, галактиките и квазарите и за тяхната еволюция. За целите на проекта ще бъдат използвани основно телескопите и наблюдателната апаратура на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Наблюдателните методи и изследователските техники включват получаването и обработката на спектрални и фотометрични наблюдения на обектите, включени в програмата на проекта. Ще бъдат изследвани обекти, които все още не са класифицирани, които досега не са били добре изучени или показват променливи свойства, и нови обекти, които ще бъдат открити в процеса на работата по проекта. Основният резултат от нашата работа ще бъде получаването на нови знания и публикуването на резултатите в престижни астрономически списания и доклади на международни конференции.

Колективът на проекта е съставен предимно от учени. работещи в Института по астрономия с НАО на БАН, които имат богат опит в провеждането на фундаментални научни изследвания и в участието и управлението на научни проекти. Близо 40% от колектива са млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти, също работещи или обучавани в Института по астрономия.

Проектът е финансиран от ФНИ – Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.

На снимката: галактиката NGC 4395. Прочетете повече на сайта на НАО – Рожен: https://nao-rozhen.org/observations/fr7.html

Още проекти:

Цел:
Получаване на нови знания за Вселената, за процесите на образуване на звездите, звездните и планетните системи, галактиките и квазарите и за тяхната еволюция

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“

Проект на:
Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Ел. поща за контакт:
esemkov@astro.bas.bg

Лице за контакт:
Евгени Семков, ръководител на проекта