Солун и българите: история, памет, съвремие

Цел на проекта е да разшири, съхрани и разпространи паметта за историческото, културното и стопанско присъствие на българите в гр. Солун и да създаде система за координация на съвременните български икономически и културни инициативи в него.

Конкретните задачи, които си поставяме за изпълнение на генералната ни цел са:

1. Създаване на ново знание за българското присъствие в гр. Солун през ХІХ-ХХ в.;

2. Персонифициране на историческия наратив чрез включване на лични, семейни и родови истории на българи, свързани с гр. Солун в големия разказ за историята на България и българите през ХІХ-ХХ в;

3. Проучване на съвременната българска общност в гр. Солун;

4. Създаване на модел, по който да продължи описването и класифицирането на огромния масив от документи за българското историческо присъствие в гр. Солун;

5. Осигуряване на свободен достъп до събраните, дигитализирани и класифицирани по проекта материали.

Още проекти:

Период: 2016 - 2019

Цел:
Да разшири, съхрани и разпространи паметта за историческото, културното и стопанско присъствие на българите в гр. Солун и да създаде система за координация на съвременните български икономически и културни инициативи в него.

Финансиране:
ФНИ при МОН

Участник от страна на БАН:
Институт за балканистика с Център по тракология 

Уебсайт:
https://www.solunbg.org/bg/

Ел. поща за контакт:
yura.konstantinova@abv.bg

Лице за контакт:
Юра Константинова, ръководител на проекта