Правна уредба на дейността на малките и средни предприятия в правото на ЕС и Р България. Хармонизация или дисхармония?

Проектът има за основна задача да се открият различията в правната уредба на малките и средни предприятия в правото на ЕС и в българското законодателство с цел облекчаване на дейността им в България, намаляване на ненужните регулации и административна тежест.

Още проекти:

Период: 2017 - 2020

Цел:
Да се открият различията в правната уредба на малките и средни предприятия в правото на ЕС и в българското законодателство.

Финансиране:
Бюджетна субсидия на ИДП-БАН.

Участник от страна на БАН:
Институт за държавата и правото

Ел. поща за контакт:
irena_ilieva@lawyer.bg

Лице за контакт:
Ирена Илиева, ръководител на проекта