Комплексен интегриран мулти-компонентен проект при изследване на дислексия на развитието

Изследването на нарушената невронална активност на слухови, говорни и зрителни области на мозъка и/или нарушените връзки между тях ще допринесе за изясняване на причините за дислексия и до целенасоченото им компенсиране. Ще се установи взаимовръзката между отделните сензорни или когнитивни дефицити.

Основна цел на предстоящото проучване е определяне на водещата неврофизиологична причина (или причини) за дислексия на развитието на деца в ранна училищна възраст. Предположението, че сензорна дисфункция (зрителна и/или слухова) е в основата на дислексията, е една от задачите на изследването, като установените сензорни дефицити в мозъка на дислексика могат да се дължат също така и на малък четивен опит.

Прилага се оригинална батерия за изследване на речта, зрително-пространствени и слухови задачи. Обучението ще се извършва със серия от кратки зрителни задачи, представени чрез компютърна програма. С ЕЕГ образна диагностика ще се покажат ефектите от специфичните когнитивни задачи, прилагани за определен период от време. Децата с дислексия на развитието ще се проследяват лонгитюдно.

Очакваните резултати са чрез определяне на първичния дефицит в коровата сензорна активност в честотен диапазон (между делта и гама честоти) да се обяснят както слуховите, така и зрителните сетивни затруднения.

Още проекти:

Период: 2017-2019

Цел:
Да се определи водещата неврофизиологична причина (или причини) за дислексия на развитието на деца в ранна училищна възраст.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт по невробиология

Ел. поща за контакт:
juliana@bio.bas.bg

Лице за контакт:
Юлиана Душанова, ръководител на проекта