Развитие на методите на биофотониката като основа на онкологичната тераностика

Основна цел на проекта е създаване на фотофизичния фундамент на онкологичната тераностика, като функционална интеграция на фотомедицински лечебни методи с мултифакторни подходи за диагностика и мониторинг на здравния статус, в рамките на персонализирани лечебни схеми.

Подобни проекти:

Период: 2014 - 2018

Цел:
Създаване на фотофизичния фундамент на онкологичната тераностика

Финансиране:
Фонд Научни изследвания – МОН

Партньор от България:
Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“

Ел. поща за контакт:
avramov@ie.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 5912

Лице за контакт:
Лъчезар Аврамов, ръководител на проекта