Proceedings of the International Symposium “Heterogeneous Catalysis”

Proceedings of the International Symposium “Heterogeneous Catalysis” включва публикации с резултати, представени на Международният симпозиум по хетерогенен катализ. Той е едно от най-старите и авторитетни научни мероприятия в Европа в областта на хетерогенния катализ.

За първи път е проведен през 1967 г. във Варна и с годините се превръща в традиционен научен форум за представяне на резултати, свързани с фундаментални и приложни проблеми на каталитичната наука. Сериозно признание за авторитета и нивото на българската каталитична наука беше решението на Съвета на Европейската федерация на каталитичните дружества (EFCATS) да предостави на Института по катализ – БАН организирането на 7я Европейски конгрес по катализ (ЕuropaCat-7) в София от 28 август до 1 септември 2005 г. Акцент в работата на проведения през 2015 г. Единадесети международен симпозиум по хетерогенен катализ бяха проблеми, свързани с опазване на околната среда (въздух и отпадъчни води), нефтохимия (активиране на С1-С3 въглеводороди, получаване на екологично чисти горива), оползотворяване на въглероден диоксид, Фишер-Тропш процес, фотокатализ.

Подобни издания:

ISBN: 1954-90193-3-0
Печатно.
На английски език.

Адрес на редакцията:
Институт по катализ – БАН
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 11,
1113 София

Издание на:
Институт по катализ

Ел. поща:
icatalys@ic.bas.bg