Индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ воден поток (InDeWaG)

Проектът InDeWaG се реализира от публично-частен консорциум от Германия, Испания и България, в който пълноправен партньор е „Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници“ (ЦЛ СЕНЕИ).

Разработва се достъпна технология и строителни решения за използване в европейски мащаб, на строежа на бъдещи енергийно ефективни градове.

Според Европейска директива от 2010 г., до края на 2020 г. всички нови сгради трябва бъдат с почти нулево потребление на енергия. Целта на проекта е създаване на иновативна фасадно-сградна система, при която сградните разходи  за енергия намаляват с минимум 15%.

Уникалният подход се състои в максимално усвояване на дневната слънчева светлина през фасада от прозрачни водни стъклопакети с циркулиращ воден поток. Водните стъклопакети ще се използват за сградна фасадна система и вътрешни преградни стени, като по този начин ще се намалят разходите за отопление, вентилация и климатизация. Използването на PV – инсталация в сградата ще осигури електричество за осветление, съоръженията и техническите устройства в сградата.

Проектът се фокусира върху:

  • Индустриалното производство на иновативна система и стандартизирани сградни компоненти, които ще могат да се прилагат в сгради за постигане на  нулево потребление на енергия в различни климатични зони в Европа;
  • Разработване на симулационни инструменти за планиране  на ранен етап на сгради, в които ще се използва тази иновативна сградна обвивка и елементи.

Компонентите на системата ще бъдат тествани в демонстратори, разположени в две различни климатични зони – България и Испания. Опростен дизайн, тествана и сертифицирана фасадна системна, възможности за приложение и пазарен анализ са от решаващо значение за бързото внедряван в строителството на сгради.

Индустриалното развитие на тази вълнуваща фасадна технология е основната цел на консорциума на InDeWaG, което дава възможност да се направи важна крачка напред към постигането на стандарта за сгради с нулево потребление на енергия.

Още проекти:

Период: 2015-2019

Цел:
Създаване на иновативна фасадно-сградна система, при която сградните разходи за енергия намаляват с минимум 15%.

Финансиране:
Хоризонт 2020, направление „Енергийна ефективност“

Участник от страна на БАН:
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Уебсайт:
www.indewag.eu

Ел. поща за контакт:
miglena@phys.bas.bg

Лице за контакт:
Миглена Николаева-Димитрова, ръководител на проекта