Създаване на център по растителна системна биология и биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България – PlantaSYST

Проект PlantaSYST цели създаването на нов Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в гр. Пловдив, България. ЦРСББ е регистриран като автономна научна организация по време на първа фаза на проекта (TEAMING Phase I) и има категоричната подкрепа на българското и немското правителство, партньорите по проект PlantaSYST от България и Германия, както и община Пловдив.

Основен фокус на проекта е позиционирането на ЦРСББ като водеща научна организация в България и югоизточна Европа чрез интегрирането на съвременните знания в областта на генетиката, функционалната геномика и биоинформатиката с цел изучаване на растителните биохимични процеси и транслиране на научното знание в разработването на ценни растителни продукти с потенциално приложение в медицината, фармацията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост.

В своя седемгодишен план за създаването и развитието на ЦРСББ по проект PlantaSYST е заложено:

  • изграждането на нова и модерна сграда за ЦРСББ;
  • закупуването на съвременна апаратура за научни изследвания;
  • провеждането на фундаментална и приложна наука;
  • разработването на нови продукти за българския и световния пазар;
  • извършването на сервизни услуги в областта на метаболомиката и биоинформатиката;
  • привличането на ценни научни кадри;
  • обучаване на докторанти и пост-докторанти;
  • изграждането на сътрудничество между научния сектор и индустрията.
Още проекти:

Период: 2017-2024

Цел:
Създаването на нов Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в гр. Пловдив

Финансиране:
Horizon 2020

Участник от страна на БАН:
Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

В партньорство с:
Институт по молекулярна биология и биотехнология, България (координатор на проекта);
Институт по зеленчукови култури „Марица”, България;
Университет в Потсдам, Германия;
Макс Планк институт по молекулярна физиология на растенията, Германия

Уебсайт:
http://plantasyst.eu/
https://cpsbb.eu/

Ел. поща за контакт:
milengeorgiev@gbg.bg

Лице за контакт:
Милен Георгиев, ръководител на проекта