EGI-Engage: Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons

ГОсновната цел на проекта EGI-Engage: Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons (Ангажиране на ЕГИ общността за постигане на обща отворена наука) е да се ускори създаването на обща отворена наука чрез разширяване на възможностите на европейската грид инфраструктура: създаване на обединени услуги за изчисления, съхранение на данни, комуникации, знания и опит, които да предоставят специфични нови възможности на научната общност и бизнеса.

Проектът допринася за напредъка на EGI инфраструктурата като стратегия, политика, бизнес и технически иновации, ангажираност на потребителите към изследователите в рамките на дългосрочната научна насоченост, специфична за дадена област, както и за изследователските инфраструктури (RI) в пътната карта на ESFRI и МСП и промишлеността като цяло.

Уебстраница с услугите, създадени по проекта: https://www.egi.eu/services/, е достъпна за всички европейски учени.

Още проекти:

Период: 2015-2017

Цел:
Да се ускори създаването на обща отворена наука чрез разширяване на възможностите на европейската грид инфраструктура.

Финансиране:
Horizon2020-EU – Development, deployment and operation of ICT-based e-infrastructures

Участник от страна на БАН:
Институт по информационни и комуникационни технологии

Уебсайт:
https://www.egi.eu/services/

Ел. поща за контакт:
emanouil@parallel.bas.bg

Лице за контакт:
Емануил Атанасов, ръководител на проекта