SESAME-NET: Supercomputing Expertise for SmAll and Medium Enterprise Network

В резултат от изпълнението на проекта SESAME-NET: Supercomputing Expertise for SmAll and Medium Enterprise Network (Мрежа за суперкомпютърна експертиза за малки и средни предприятия) е създадена мрежа от центрове за високопроизводителни пресмятания, която насърчава и улеснява достъпа до компютърни познания навсякъде в Европа и позволява разпространението на най-добрите практики в индустриалната употреба на високопроизводителни изчисления, особено за МСП.

Проектът допринася за изпълнението на Европейската стратегия за високопроизводителни пресмятания , по-специално за насърчаване на тяхното използване от МСП.

Още проекти:

Период: 2015-2017

Цел:
Да се създаде мрежа от центрове за високопроизводителни пресмятания, която насърчава и улеснява достъпа до компютърни познания навсякъде в Европа.

Финансиране:
Horizon 2020 Research and Innovation Programme

Участник от страна на БАН:
Институт по информационни и комуникационни технологии

Уебсайт:
https://sesamenet.eu/

Ел. поща за контакт:
gurov@bas.bg

Лице за контакт:
Тодор Гюров, ръководител на проекта