Получаване на биологично активни компоненти за функционални храни и добавки от плодове, зеленчуци и билки и технологии за тяхното производство

Проектът “Получаване на биологично активни компоненти за функционални храни и добавки от плодове, зеленчуци и билки и технологии за тяхното производство” се осъществява съвместно с  фирма “ВИТАНЕА” ООД.

Целта на проекта е създаване на технологии за функционални храни и адитиви с антиоксидантна и имуностимулираща активност, които да се използват за превенция на социално-значими заболявания. В рамките на проекта се осъществява и качествен физико-химичен анализ на всички партиди продукти (плодови сокове, нектари, сиропи, гранулирани пектини, плодов чай и др.), произвеждани от фирмата. Продуктите се предлагат на българския пазар и се изнасят в редица страни по света.

Още проекти:

Период: 2016-2017

Цел:
Създаване на технологии за функционални храни и адитиви с антиоксидантна и имуностимулираща активност, които да се използват за превенция на социално-значими заболявания.

Финансиране:
Фирма “Витанеа” ООД

Участник от страна на БАН:
Институт по органична химия с Център по фитохимия

Ел. поща за контакт:
lbas@plov.omega.bg

Лице за контакт:
Мария Крачанова, ръководител на проекта