Изследване на възможностите за подобряване на физикомеханичните свойства на електроовлакнени материали от поли(3-хидроксибутират)

Проектът е фокусиран върху изследване на възможностите за подобряване на физикомеханичните свойства на електроовлакнени материали от поли(3-хидроксибутират) (ПХБ) и върху намирането на зависимостите между състав–структура–свойства на тези материали. Структурата и морфологията на влакнестите материали се моделират насочено чрез прилагане на иновативни и на класически методи – (съ)електроовлакняване върху колектори с различна геометрия (въртящи се цилиндричен, ножовиден и мрежа), нанасяне на покритие и/или термично третиране, с цел намиране на оптималния вариант за подобряване на физикомеханичните свойства на материалите от ПХБ.

Подобни проекти:

Период: 2016 - 2018

Цел:
Изследване на възможностите за подобряване на физикомеханичните свойства на електроовлакнени материали от поли(3-хидроксибутират) (ПХБ) и върху намирането на зависимостите между състав–структура–свойства на тези материали.

Финансиране:
Фонд Научни изследвания

Участник от страна на БАН:
Институт по полимери

Ел. поща за контакт:
stoilova@polymer.bas.bg

Телефон:
+3592 9793468

Лице за контакт:
Оля Стоилова, ръководител на проекта