Опериране, развитие и поддръжка на Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet) Лот 1. Геология и Лот 2. Дънни местообитания

Проектите имат за цел създаване и поддържане на оперативни услуги за осигуряване на безплатен и отворен достъп до данни от морски наблюдения и продукти базирани върху тях: субстрат на морското дъно, литология, стратиграфия, минерални ресурси, реконструкция на подводни ландшафти, дънни местообитания.

Ръководител: Лот 1 – доц. Любомир Димитров, Лот 2 – доц. Валентина Дончева.

Още проекти:

Период: 2017-2019

Цел:
Създаване и поддържане на оперативни услуги за осигуряване на безплатен и отворен достъп до данни от морски наблюдения и продукти базирани върху тях.

Финансиране:
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

Участник от страна на БАН:
Институт по океанология „Фритьоф Нансен“

Уебсайт:
Лот 1. http://www.emodnet.eu/geology
Лот 2. http://www.emodnet-seabedhabitats.eu/

Ел. поща за контакт:
Лот 1. geos@io-bas.bg
Лот 2. doncheva@io-bas.bg

Лице за контакт:
Лот 1. Любомир Димитров
Лот 2. Валентина Дончева