Високотехнологично оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития с многофункционални приложения, получени чрез разбалансирано магнетронно разпрашване

Проектът “Високотехнологично оборудване за екологични многослойни наноструктурирани покрития с многофункционални приложения, получени чрез разбалансирано магнетронно разпрашване” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Закупено и пуснато в действие е оборудване за нанасяне на слоеве чрез разбалансирано магнетронно разпрашване UDP-850/4 на фирма Teer coatings, UK. На него са разработени технологии за нискотемпературно нанасяне на монослойни покрития TiN, CrN, TiCrN, CrTiN, TiAlN, многослойното CrN/TiN и многокомпонентното CrTiAlN.

Разработват се нанокомпозитни покрития, работещи при високи температури, многослойни наноразмерни покрития с малък коефициент на триене, покрития за импланти с високи биосъвместимост, корозионна устойчивост и износоустойчивост.

Още проекти:

Период: 2014-2016

Цел:
Закупуване и пускане в действие на оборудване за нанасяне на слоеве чрез разбалансирано магнетронно разпрашване.

Финансиране:
ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” на ЕС

Участник от страна на БАН:
Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Ел. поща за контакт:
clapbas@mbox.digsys.bg, ipfban@mbox.digsys.bg

Лице за контакт:
Лиляна Колаклиева, Румен Каканаков – ръководители на проекта