Engineering Geology and Hydrogeology /Инженерна геология и хидрогеология

Списание Инженерна геология и хидрогеология излиза веднъж годишно и публикува оригинални научни статии на български и английски език.

Подобни издания:

ISSN: 0204-7934
Печатно.
На български и английски език.
Излиза 1 книжка годишно.

Адрес на редакцията:
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences,
1113 Sofia,Bulgaria,
Acad.G.Bonchev Str., bl.24

Издание на:
Геологически институт

Уебсайт:
http://www.geology.bas.bg/ighg.html

Телефон:
(+359) 2 979 2292