From the Holy Land to the Holy Church: Apostolic Missions and Pilgrimage and the Formation of Christianity during the Late Antiquity and Middle Ages

Sassetta, “The Journey of the Magi”, The Metropolitan Museum of Art, NY

Проектът се осъществява съвместно с Еврейския университет в Йерусалим. Проектът изследва апостолските мисии и поклонническите пътешествия като основни феномени в историята на християнството, които се коренят в юдейската сакрална практика и нейните новозаветни рефлексии.

Още проекти:

Период: 2017-


Цел:

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Кирило-Методиевски научен център

Съвместно с Еврейския университет в Йерусалим.

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: