Аноди на алкални електролитни клетки на база неблагородни метали

Договор с фирма GENCELL Ltd, Петах Тиква, Израел: “Аноди на алкални електролитни клетки на база неблагородни метали”. Цел на проекта е създаване на иновативни технологии за синтез на катализаторни композиции и приложението им като аноди за алкални електролитни клетки, както и получаването на производствени количества от анодни катализатори и включването им в модулни и генераторни системи.

В резултат от изследванията традиционно използваният и скъпо струващ платинов аноден катализатор е заменен с такъв на база неблагородни метали, показващ производителност и операционно време сходно с това на платиновия.

На изображението: Търговски продукт Генератор G5, в който е включен разработеният от колектива аноден катализатор.

Още проекти:

Период: 2012 - текущ

Цел:
Създаване на иновативни технологии за синтез на катализаторни композиции и приложението им като аноди за алкални електролитни клетки.

Финансиране:
Фирма GENCELL Ltd, Петах Тиква, Израел

Участник от страна на БАН:
Институт по катализ

Ел. поща за контакт:
rakovsky@ic.bas.bgmargo@ic.bas.bg

Славчо Раковски, ръководител на проекта.
За контакти: M. Габровска