Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали

Прототип на нов вид крачещ робот с елементи на изкуствен интелект, изобретение на ИР-БАН

Цел на проекта „Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали” е разработване на ново поколение високоефективни роботи чрез 3D технологии и с нетрадиционни по вид материали и елементна база. Ще се експериментират съвременни оригинални методи за съвместно управление на група роботи в неструктурирани среди. Ще се реализира система за дистанционно управление на електромеханични устройства, в частност прототипи на роботи с нестандартна форма и конструкция посредством регистриране на мозъчни био-потенциали на хора и животни.

Роботизирана ръка

Планира се да се доразвият предварителни научни резултати на екипа за нови видове мобилни роботи с оригинални конфигурации на движение. Те ще включват управляеми и неуправляеми стави, комплектовани с интелигентни мултисензорни системи. Създаването на роботите е предназначено за

индустриални и сервизни приложения, в това число движение в труднодостъпни рискови терени и неструктурирани среди. Освен това тези неконвенционални платформи ще имат приложение още в такива актуални области като контратероризъм и сигурност – отстраняване на промишлени аварии, помощ при наводнения и ликвидиране на последствията от земетресения, неутрализиране на взривни материали и мини, включително за изпълнение на специални военни или полицейски операции и мисии.

Очаквани резултати: Чрез проекта ще се създават множество виртуални и действащи роботи, с помощта на които се доказват качествата на предложените иновативни конструктивни решения. Ще се реализират модели и прототипи на уникални роботи и платформи с използване елементи на изкуствения интелект при взаимодействие с човека и животните.

Освен обучението и квалифицията на млади специалисти, на основата на проекта ще се търси конкретна реализация с икономически ефект.

Още проекти:

Период: 2017-2019

Цел:
Разработване на ново поколение високоефективни роботи чрез 3D технологии и с нетрадиционни по вид материали и елементна база.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по роботика

Лице за контакт:
Иван Чавдаров, ръководител на проекта
Александър Кръстев, координатор на проекта