Договор NOCROMAL

Микроскопска снимка на анодиран алуминий

Договорът се изпълнява съвместно от Института по физикохимия, CEST, Австрия, Техническия университет, Виена и фирмите Liebher Aerospace SAS и Мercaprotec Industries, Франция.

Целта му е оптимизиране на безхромна технология за повърхностна обработка на алуминиеви сплави, използвани в самолетостроеното, с цел корозионна защита и адаптиране на технологията за индустриални приложения.

Още проекти:

Период: 2017 - 2018

Цел:
Оптимизиране на безхромна технология за повърхностна обработка на алуминиеви сплави.

Финансиране:
Фирмено

Участник от страна на БАН:
Институт по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев”

В партньорство с:
CEST, Австрия
Технически университет, Виена
Liebher Aerospace SAS и
Мercaprotec Industries, Франция

Ел. поща за контакт:
stoychev@ipc.bas.bg

Лице за контакт:
Димитър Стойчев, ръководител на проекта от българска страна