Project Description

Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies

Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies (1-18) е орган на Международния съвет за индо-европейски и траколожки изследвания, основан през 1988 г.

Първата нулева книжка излиза през 1990, а кн. 1 – през 1991 г. Досега са издадени 22 книжки (1990 – 2017).

Научният профил на списанието включва проучване на историята, културата, литературата, изкуството и лингвистиката от Античността и ранното Средновековие. Orpheus съдържа статии, книги и новини за дейността на Центъра по тракология, статии с интердисциплинарен характер, както и езикови изследвания.

Подобни издания:

ISSN: 0861-9387
Печатно.
Изданието публикува статии на английски, френски, немски, испански с кратки резюмета на английски език. Излиза нередовно.

Адрес на редакцията:

Институт за балканистика с Център по тракология
„Проф. Александър Фол“
ул. Московска No13, 1000 София

Издание на:
Институт за балканистика с център по тракология

Ел. поща:
thracologia@gmail.comthracologia@avb.bg

Телефон:
(+359 2) 980 62 97
(+ 359 2) 981 58 53