Проекти от девет области на науката и изкуството бяха отличени в петата сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН). На 16 и 17 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН ученици от цялата страна представиха 70 разработки Най-добрите проекти в конкурса бяха оценени от авторитетно жури с председатели акад. Иван Попчев (информатика и ит), чл.-кор. Олег Мушкаров  (математика), акад. Никола Съботинов (физика), проф. Йоана Спасова-Дикова (хуманитарни и обществени науки),  проф. Бисера Вълева от СУ „Св. Климент Охридски“ (изкуствознание и изобразително изкуство), акад. Христо Цветанов (биология и химия) и проф. Димчо Чакърски от ТУ – София (роботика).

Ученици от  8 до 12 клас със склонност към изследователска дейност презентираха своите постижения по време на двудневното събитие в БАН. За първи път в ученическата научна сесия уменията си представиха и талантливи ученици с интереси в изкуствознанието и изобразителните изкуства.

По традиция резюметата на всички проекти, представени на петата сесия на УчИ – БАН, са включени в специално издание.

Награда за най-млади български изследователи беше връчена на шестокласниците Велислав Борисов и Катерина Прончева от МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив за проекта им „Фразеологични словосъчетания, свързани с части от човешкото тяло“.

Отличените в петата сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките ученици получиха награди, осигурени от академично издателство “Проф. Марин Дринов”, издателство “Захарий Стоянов”, както и двутомното издание “Определител на дневните пеперуди в България”, подготвено от специалисти на Националния природонаучен музей на БАН съвместно с Национален парк “Витоша”. Фирма “Спесима” осигури парични награди и едноседмичен стаж на най-добре представилите се участници в направление „Роботика“. Институтът по роботика на БАН връчи специални грамоти на участниците от това научно направление.