Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети праисторическия солодобивен и градски център Провадия – Солницата, близо до съвременния град Провадия.

Комплексният археологически паметник включва останките на най-стария солодобивен център в Европа (5500 – 4300 г. пр. Хр.), превърнал се в първия праисторически градски център на нашия континент (4700 – 4300 г. пр. Хр.). Състои се от производствен солодобивен комплекс с обредни ями, укрепено с каменни стени селище (цитадела), обреден комплекс (ямно светилище) и некрополи. Обектът е разположен върху най-голямото и всъщност единственото находище на каменна сол в обхвата на Източните Балкани – Мировското. На повърхността са изтичали солени извори с висока концентрация. Това е и основната причина за възникване на праисторическо селище край тях и възникването на голям производствен център за специализирано производство на сол. Проучванията на Солницата продължават вече петнадесета поредна година от голям интердисциплинен екип под ръководството на чл. кор. проф. дин Васил Николов от Националния археологически институт и музей на БАН, зам.-председател на Академията.

Министър Вълчев беше впечатлен от разкритата и частично реставрирана внушителна каменна фортификационна система на най-стария градски център в Европа, от масивните останки от двуетажни постройки от средата и втората половина на V хил. пр. Хр., от съоръженията за „промишлено“ производство на сол, както и от резултатите на търговията с нея на далечни разстояния. В разговора с археологическия екип той подчерта необходимостта от увеличаване на учебните посещения на представителни археологически обекти в рамките на училищните програми. Обсъдена беше и възможността за организиране на голяма информационна кампания, първо в училищата в Североизточна България, която да включва и организирани посещения на ученици на уникалния за Балканите и Европа солодобивен център Провадия – Солницата.