Колектив от български учени от Института по обща и неорганична химия на Българската академия на науките публикуваха обзорна статия в престижното списание Chemical Reviews. Списанието се издава от Американското химическо дружество (American Chemical Society) и е едно от най-реномираните списания, което оглавява ранглистата в областта на химията. За 2019 г. импакт факторът на списанието е 52,758.

Автори на обзорната статия Power of Infrared and Raman Spectroscopies to Characterize Metal-Organic Frameworks and Investigate Their Interaction with Guest Molecules са чл.-кор. проф. дн Константин Хаджииванов, доц. д-р Димитър Панайотов, проф. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Елена Иванова, доц. д-р Кристина Чакърова, доц. д-р Станислава Андонова и доц. д-р Никола Дренчев. Обзорът е фокусиран върху изучаване на взаимодействието на метал-органични структури (MOFs) с различни газови молекули (молекули-сонди и целеви молекули, като CO2 и H2) посредством вибрационна спектроскопия.

Метал-органичните структури са сравнително нов клас химични съединения с възможности за фина настройка на техните свойства и с потенциално приложение в най-различни области, като адсорбция, катализ, сензорика, биохимия и др. Молекулите-сонди се използват за детайлно охарактеризиране на материалите, докато целевите молекули имат отношение към зелената химия, т.е. към опазване на околната среда (съхранение на водород, сепариране на CO2).

Статията е резултат от провежданите авангардни висококачествени научни изследвания на колектива и е изработена в рамките на Националната научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита – ЕПЛЮС”, финансирана от МОН. Обзорната статия е с отворен достъп и може да се види тук: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrev.0c00487