Съгласно решение на Ръководството на БАН, считано от 1 януари 2022 г., ще се прилага нов финансов механизъм в рамките на двустранното сътрудничество с Латвийската академия на науките. Новият финансов механизъм заменя досегашната практика на еквивалентна безвалутна размяна.

  1. Предложенията за нови съвместни проекти следва да са двугодишни.
  2. Ще се стимулира участието на млади учени в проектите, както и изпълнението на научноизследователски проекти, които не са били финансирани досега по ЕБР.
  3. БАН ще предоставя до 1500 евро годишно на всеки одобрен проект, като средствата могат да се използват от българските учени за командировки и за консумативи.
  4. Картата за оценка на проектното предложение е качена на сайта на БАН.
  5. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в Латвийската академия на науките от съответните партньори.

Във връзка с подготовка на нов списък от съвместни проекти, който е неделима част от Анекса към Споразумението за следващия двугодишен период 2022-2023 г., моля да депозирате в отдел МДОПП на БАН-Администрация пакет документи с предложения за нови съвместни проекти:

  • Придружително писмо от Директора на института (по образец),
  • Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език,
  • Финансов план за разходи по проект (по образец),
  • Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти на английски език,
  • Декларация за лични данни.

Всички бланки са публикувани на сайта на БАН – Международна дейност – Формуляри – Международно сътрудничество – Проекти с финансова подкрепа от БАН.

Крайният срок за подаване на документи е 30.09.2021 г.

 

За допълнителна информация:

Димитър Денев, мл. експерт

Отдел МДОПП, БАН

Имейл: denev@cu.bas.bg

Тел.: 02/ 9795236