Централната библиотека на БАН представя в Галерия на открито пред Народния театър изложба по повод 300 г. от рождението на Св. Пайсий Хилендарски и 260 г. от създаването на „История славянобългарска“.

Изложбата  е част от националната културна програма, посветена на двете годишнини, които са включени в Списъка на бележити годишнини на ЮНЕСКО за периода 2022-2023г.

Експозицията е осъществена в партньорство с Държавния културен институт към МВнР и Столична община. Включени са 24 постера, в които се представят издания на Историята, източници за написването ѝ, както и по-важни изследвания и публикации за нея от български и чужди учени, които се съхраняват във фондовете на Централната библиотека на БАН.