Започна прием на кандидатури в конкурса за Годишна докторантска стипендия в размер на 10 000 лв.

Кандидатите трябва да са редовни докторанти, които не са в последна година на обучението си и да работят в областта на:

  • Техническите науки
  • Естествените науки
  • Медицинските науки

Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември, финалът на конкурса пред жури ще бъде през януари.

През 2024 г. фондацията ще връчи отличието на седмия си лауреат в конкурса, наследник на годишната докторантска стипендия на финансова група Карол. През 2016 г. признанието беше за астронома Никола Каравасилев и от тогава наградените докторанти се определят като съзвездие лауреати. Сред тях са трима млади учени от Софийския университет, по двама от Технически университет – София, БАН, УАСГ, Медицински университет – София.

Талантливите докторанти в различни области на науката досега са подкрепени с общо 90 000 лв. от фондация Карол Знание.

Някои от докторантите използват средствата от стипендията  за финансиране на работата си на терен. Носителят на стипендията за 2020 година Владимир Николов отдели средства за няколко поредни палеонтологични експедиции до находището на динозаври и други къснокредни гръбначни животни край град Трън. Докторантът от Национален природонаучен музей при БАН е първият български учен, който работи в областта на палеохистологията и изследва динозавърски кости на 83 млн. години.

Ния Тошкова, докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, носител на стипендията за 2021 г. също използва средствата, за теренна работа – събиране на данни от системите за мониторинг на активността на прилепите в изследваните пещери и събиране на проби от прилепи.

В последното издание на конкурса бяха връчени две специални награди – за иновация и за принос в науката.

Повече подробности и как да кандидатствате – тук.