Тържествено награждаване на  лауреатите на наградите  „Еврика” за 2023 г. се състоя в Националния дворец на културата. В присъствиeто на вицепрезидентa Илияна Йотова, председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, председателя на Съвета на фондация “Еврика” акад. Кирил Боянов, зам.-ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Мадлен Данова, представители на научната и академичната общност бяха връчени отличията.

С наградата За постижения в науката беше удостоена гл. ас. д-р инж. Десислава Гергинова от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН. Научната продукция на д-р Десислава Гергинова е впечатляваща. Активен участник е в 22 научни проекта и е ръководител на три. Съавтор е в 14 публикации и една глава от книга. Целта на дисертацията на Десислава Гергинова е да се създадат нови методи за откриване и доказване на фалшифицирането на различни видове храни чрез ЯМР метаболомика. Основен предмет на изследванията са пчелен мед и вино от различни географски региони. В резултат на изследването са установени оптималните условия и параметри за анализ на пчелен мед и вино. За първи път е доказано наличието на редуциращия монозахарид хиновоза в пчелен мед, както и наличието на значителни количества трехалулоза в мед от безжилни пчели. Проведени са голям набор от хемометрични анализи, които позволяват да се докаже ботаническият произход на пчелния мед и държавата, производител на виното. Установено е, че виното от типични български сортове се характеризира с по-високо количество захари и висши алкохоли, в сравнение с вина от чуждестранни сортове грозде. Чрез протонни ЯМР спектри са създадени методи за доказване на разреден мед и вино. За първи път чрез ЯМР метаболомика са определени профилите на два вида борово сладко и медовина.

Наградата За млад изобретател получи Мартин Ралчев от Института по роботика на БАН. Той е съавтор в три защитени патента за изобретения. Това са двуосен магниточувствителен сензор, съдържащ елементи на Хол, робот за почистване на подови повърхности и робот за UV – дезинфекция. Мартин Ралчев е съавтор на още две изобретения, които са в процес на регистрация –  устройство за определяне на физико-механичното състояние на деформирани скали и строителни материали и устройство за определяне на подвижността на токоносителите в полупроводници. Дяловото участие на Мартин Ралчев в петте изобретения е 75 %. Той  има 30 публикации, реферирани в Scopus и WoS и 62 цитирания.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски отбеляза колко важно е младите хора в началото на кариерата им да бъдат насърчавани. Последните години в България все повече се обръща внимание на науката, на техниката и изобретателите, на младите предприемачи, и се надявам, че тази тенденция ще продължи, каза той.

Вицепрезидентът Илияна Йотова поздрави организаторите и лауреатите на наградите и подчерта, че науката и университетското образование вървят ръка за ръка в името и с вярата в младите хора.  Председателят на Съвета на фондация “Еврика” акад. Кирил Боянов и зам.-ректорът на Софийския университет проф. Мадлен Данова също отправиха приветствия.

Наградите “Еврика” се връчват в четири категории – за млад мениджър, за млад фермер, млад изобретател и за постижения в науката. На 43 ученици и студенти с изявени способности в науката и техниката бяха присъдени стипендии. Отличията се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Условието е кандидатите за наградите “Еврика” да не са по-възрастни от 35 години. Те са излъчени от обществени и стопански организации, от университети и научни институции.

За повече информация посетете  http://www.evrika.org/