Празникът на Баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и носи пожелание за здраве и плодородие.

На 1 март всяка година българите се закичват за здраве с обредна украса от усукани вълнени конци. Мартеницата е предимно в бял и червен цвят, като за различните краища на България са характерни и вплетени конци в друг цвят – зелен, кафяв и т.н.

В последните дни на февруари в Музейния образователен център на Националния етнографски музей (ИЕФЕМ – БАН) се проведоха традиционните занимания, посветени на първомартенската обредност. В музейния урок бяха включени традиционните вярвания, легенди и предания за Баба Марта, за символиката на мартениците и за нейната украса в различни региони на България, както и за първомартенския обичай в други държави. По време на урока децата изработиха и мартеници, с които да се закичат за празника.

Обичаят за закичване на мартеница е разпространен не само в България, но също и в други балкански страни. През 2017 г. е вписан е в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството като обща номинация от България, Румъния, Молдова и Северна Македония.