Институтът  за държавата и правото – БАН е съорганизатор на обсъждане на тема „Сближаването в ЕС като централен приоритет на българското председателство: предложения за реформа на финансирането на политиките на ЕС“.

Дискусията ще се проведе на 20 декември от 15:00 часа в зала №3 на ФНТС (ул.Раковски №108, София). Целта е да бъдат обсъдени оценки и мнения за актуални аспекти на бъдещето на кохезионната политика на ЕС и проблемите на България в национален и сравнителен европейски контекст. Организатори са Институтът за държавата и правото –БАН, Българската асоциация по международно право и Съюзът на икономистите в България.