90 години от рождението на акад. Благовест Сендов ще отбележи БАН на 8 февруари. Събитието в памет на акад. Сендов ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ от 11:00 часа и ще се излъчи онлайн в официалния YouTube канал на БАН https://www.youtube.com/channel/UCSOo8IqyIdhxNQWURFVKowQ.

Академиците Кирил Боянов и Олег Мушкаров ще разкажат за неговия принос в областта на математиката и ще споделят спомени от съвместната работа в Института по математика и информатика и Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие събитието.

Акад. Благовест Сендов е световноизвестен български математик, изтъкнат държавник и общественик. Той е бил най-младият доктор на науките, най-младият професор и най-младият ректор на Софийския университет. Бил е декан на Математическия факултет при Софийския университет, ректор на Софийския университет, председател на БАН, председател на 37-то Народно събрание, посланик на България в Япония, както и член на редица чуждестранни академии.

Акад. Сендов е пионер в редица нововъведения в областта на образованието. През 70-те години на ХХ век акад. Сендов въведе в Математическия факултет на Софийския университет тристепенното обучение (бакалавър, магистър и аспирант – понастоящем докторант), което сега е широко разпространено във всички университети. През 80-те години създадената от него Проблемна група в образованието предложи нови методи на преподаване в училище, основаващи се и на зараждащите се модерни технологии.

Научните интереси и постижения на акад. Сендов са в областта на теорията на апроксимациите, математическото моделиране (по-специално в математическата биология), числените методи и информатиката, както и в направление „Хаусдорфови апроксимации“, чието начало той поставя. Акад. Благовест Сендов създава световноизвестна българска школа в тези направления.

В периода 1988-1991 г. академик Сендов е председател на БАН. По време на събитието ще бъдат показани снимки за неговия мандат от фонда на Научния архив на БАН. Изложба с книги от личната библиотека на акад. Сендов ще покаже Централната библиотека на БАН. През 1992 г. в Централната библиотека постъпва като дарение неговата лична библиотека. Колекцията наброява 570 заглавия на книги и над 100 периодични изданияк. Във фонда на библиотеката се съхраняват и над 80 заглавия на книги и статии от акад. Благовест Сендов и 14 заглавия в съавторство.

Институтът по математика и информатика ще отбележи 90-ата годишнина от рождението на акад. Сендов с лекцията на проф. Едуард Саф от Университета Вандербилт, САЩ, озаглавена Sampling with Minimal Energy: A talk in commemoration of B. Sendov’s 90th birth date.

Тази лекция е част от поредицата Consortium Distinguished Lecture series, организирана съвместно от Института за Математически науки на Америките към Университета на Маями и International Center for Mathematical Sciences – Sofia, чийто пръв директор бе акад. Сендов.

Събитието ще се проведе онлайн чрез zoom на 9 февруари 2022 г. от 18:00 часа.

С биографията на акад. Сендов можете да се запознаете във Виртуалния музей Математиката и информатиката в България