Българската академия на науките отдава под наем помещения
в сграда на БАН, град Пловдив – ул. Филип Македонски №29

Помещение № 425 на четвъртия етаж с площ от 25 кв. м, при начална наемна цена 3 евро/кв.м, подходящо за офис и склад;
Посочената цена е без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0886 613 538;

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ №29  всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 27.04.2022 г.