Официална церемония по връчване на дипломите на новите членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (САЧК) ще се проведе на 28 април (четвъртък) от 15:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.

Новите 14 академици (сред тях 2 жени) и 20 член-кореспонденти (от които 7 жени) са избрани в рамките на конкурса, проведен през 2021 г. Председателят на БАН и САЧК акад. Юлиан Ревалски ще връчи дипломите.

Преди церемонията член-кореспондент Атанас Семов ще изнесе лекция на тема „Новият световен ред и нацията. Води ли глобализацията до отмиране на националната държава и забранена ценност ли е вече националната идентичност?“.