Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 02.07.2022 г. почина акад. Цветан Димитров Цветков.

Акад. Цветков е роден на 12.09.1943 г. в с. Стубел, област Монтана. През 1968 г. завършва висшето си образование в Технологичния институт по хладилна промишленост в Ленинград, СССР. В периода 1968 г. – 1971 г. е редовен аспирант в същия институт, където през 1971 г. става „Кандидат на техническите науки“. През 1980 г. му е присъдена научната степен „Доктор на техническите науки“. През 1982 г. получава научното звание „Старши научен сътрудник I степен“ и е назначен за хоноруван професор във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив, където от 1987 г. е редовен професор по криобиология и криогенна техника. През 1989 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1995 г.  – за академик.

Акад. Цветан Цветков е водещият и най-авторитетен специалист по криобиология и лиофилизация в нашата страна – една изключително важна за селското стопанство и хранителната промишленост интердисциплинарна област. Благодарение на неговите разработки са създадени редица храни, използвани в космонавтиката, както и оригинални, животоспасяващи биопродукти за медицинската практика, главно за лечение на обширни изгаряния, за спиране на кръвотечения, за костна пластика в. т.ч. за лечение на костни тумори, които намират приложение в хирургичната практика в българските здравни заведения и се продават в чужбина.

Научното творчество на акад. Цветков е събрано в над 300 научни труда, от които 15 монографии, 14 книги, обзори и брошури, 190 научни статии, 26 внедрени рационализации, 41 авторски свидетелства и патенти и др.

Богата е научно-административната дейност на акад. Цветков. Той е основател и ръководител на Централната проблемна лаборатория по криобиология и лиофилизация, която през 1989 г. прераства в Научноизследователски институт – в системата на Селскостопанска академия. Акад. Цветков бе председател Селскостопанската академия, Председател на Комисията по аграрни и лесовъдни науки към ВАК и Председател на Отделението за аграрни и лесовъдни науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите от създаването на Отделението през 2014 г. до 2021 г.

Творческият път на акад. Цветков е свързан и с организация на науката и изграждането и развитието на млади и талантливи учени.

Дълъг е списъкът на международните организации, в които членуваше акад. Цветков: Международния институт по студа в Париж, Франция; Международното дружество по криобиология в САЩ; Американската асоциация на тъканните банки; Японското дружество по нискотемпературна биология и медицина; Международната конфедерация по термичен анализ и калориметрия; Руската академия за селскостопански науки и др.

С кончината на академик Цветан Цветков Българската академия на науките и българската наука загуби един голям учен, общественик и достойна за уважение личност.

Поклонението ще се състои на 06.07.2020 г. (сряда) от 11:30 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

 

От Ръководството на БАН и на

Събранието на академиците

и член-кореспондентите