Петко Стоев, докторант в секция Кибер-физични системи към Института по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ), е победител в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание. Журито реши с наградата от 30 000 лв. да бъде подкрепен неговия проект за рехабилитационен робот – медицинска система за възстановяване на пациенти след инсулт и тежки травми на горните крайници.

Проектът

Разработката е прототип на робот тип екзоскелет, който да предостави възможност за рехабилитация на пациенти, за да се облекчат значително пациентите и медицинските експерти в процеса на възстановяване след инсулт или злополуки. Роботът ще бъде базиран на принципа на телемедицината. Ще изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като му бъдат зададени дистанционно управляващи параметри от медицинско лице. За осъществяване на дистанционна връзка ще бъде разработено приложение за отдалечен контрол.

В момента липсват интелигентни телеуправляеми рехабилитационни роботи, позволяващи пълноценна рехабилитация в домашни или болнични условия на пациенти. Разработването на такъв иновативен робот ще допринесе за мащабни, навременни, достъпни и лесни за провеждане рехабилитационни процедури, убеден е екипът, който стои зад разработката. С помощта на роботизираната система ще се предотвратят претоварвания или усложнения и ще се ускори възстановителният им процес.

Разработката е приложима едновременно за лява и дясна ръка. Това ще направи роботът първи по рода си не само у нас. Проучванията на екипа показват, че досега подобен продукт не е реализиран. Името на робота ще бъде Re4Life.

Предприемачът в науката

Петко Стоев е втора година редовен докторант в ИИКТ- БАН по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“. Темата на докторантурата му е „Многоцелеви теле-управляем сервизен робот“. Има публикувани 18 научни доклада, самостоятелни и в съавторство, в страната и чужбина. Един от тях е имено за рехабилитационния робот в Mechanisms and Machine Science, 120, Springer Nature, 2022, на тема „Research and Control of Wearable Robot for Wrist Rehabilitation.“

Фокусът на научните му интереси са роботиката, мозъчномашинният интерфейс, виртуалната реалност. Сега в ИИКТ разработва и конструира роботи за различни сфери – Индустрия 4.0, обвързани с умните фабрики и производства, роботи за STEM обучения, роботи за подпомагане на възрастни и на хора с увреждания.

Рехабилитационният робот разработва с голям екип, който включва хора с различни умения и опит, някои от които работят в чужбина. С тях възнамерява да основе едноименна компания Re4Life.

За проекта четете ТУК