Начало/Tag:НИГГГ

Международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“

Конкурсът е българска инициатива (2005 г.) и се организира от Експерименталната лаборатория по карстология (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/) в Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН в партньорство с Фондация Център по карстология „Владимир Попов”. Той е част от оригиналната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, разработена под егидата на ЮНЕСКО и имаща за цел иновативно обучение и образование за и чрез карста. Петото издание на конкурса е българското участие в Международната година на пещерите и карста (International Year of Caves and Karst, IYCK`2021) (http://iyck2021.org/index.php/events/) - широкомащабна световна акция на Международния съюз по спелеология (UIS). Конкурсът е отворен за всички, които проявяват интерес към уникалния природен феномен карст: ученици и учители, студенти и преподаватели, изследователи, пещерняци, природолюбители (без възрастови ограничения). Петото издание се провежда в 18 рубрики за 5 [...]

2021-11-02T10:10:13+02:00вторник, 2 ноември 2021 |Категории: Климатични промени, рискове и природни ресурси|Етикети: |

150 дървета за Деня на Земята и 150-годишнината на БАН

Учени и служители на Българската академия на науките поставиха началото на инициативата за засаждане на 150 дървета по повод Деня на Земята и 150-годишнината на БАН. Фиданки от повече от 25 широколистни и иглолистни вида ще бъдат залесени в научния комплекс на БАН на 4-ти км. […]

2019-04-25T22:05:19+03:00понеделник, 22 април 2019 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология, Избрани|Етикети: , , |

Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управление на природните ресурси и вземане на решения

В Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН се проведе семинар по проект Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking (ESMERALDA, Подобряване на картирането на екосистемни услуги за подпомагане на политики и вземане на решения, http://www.esmeralda-project.eu/) от програмата Horizon 2020 на EU, Rеsearsh area „Societal challenges”, program: „Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” Topic SC5-10a-2014: „Enhancing mapping ecosystems and their services”. […]

Националният институт по геофизика, геодезия и география организира иновативно обучение чрез карста

От 5 до 8 септември 2017 г. в представителни карстови райони в Северна България ще се проведе Пътуващо училище за карста. То се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН и е част от дейността „Иновативно образование чрез карста” в общоакадемичния проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ (2017-2018, № ДСД-2/05.04.2017 г.). За участие в Пътуващото училище са поканени учители и ученици от София и страната, които са заявили интереси към карста. Обучението ще се проведе от експерти-карстолози на НИГГГ-БАН и гост-лектори. Пътуващото училище е ефикасна форма за прилагане на изследователския подход в обучението. Маршрутът от около 700 км включва почти всички видове карстови форми (повърхностни и подземни). Карстовите геосистеми, в които ще се проведе обучението, са моделни на [...]

Националният институт по геофизика, геодезия и география се включи в кампанията „БАН представя своите институти“

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН (НИГГГ – БАН) представи публично дейността си и отвори за посещение националните си оперативни центрове. Събитието се проведе в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. В инициативата се включиха ученици от Националната природо-математическа гимназия и Софийската математическа гимназия с профил физика и география. Събитието беше открито от директора на Института проф. Светослав Симеонов. Представени бяха резултати от най-значимите научно-приложни постижения, свързани със сеизмичната устойчивост на сгради и инженерни съоръжения на територията на български общини. […]

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН представя резултатите от научните и научно-приложни изследвания и дейността на националните оперативни центрове за мониторинг

В рамките на кампанията „БАН представя своите институти“, Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) ще представи разностранните научни изследвания, както и резултатите от националната оперативна дейност, които Институтът извършва. Събитието ще се проведе на 29 юни от 10:30 часа, в сградата на НИГГГ, ул.„Акад.Г. Бончев“, бл. 3. Учените от НИГГГ ще представят резултатите от най-значимите си научни и научно-приложни постижения в областта на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията. Ще бъдат представени единствените в страната оперативни мониторингови мрежи – Националната оперативна телеметрична система за сеизмична информация, Националната мрежа за силни земни движения, Националната перманентна GNSS мрежа, Националната мареографна мрежа, Националната мрежа от станции за измервания на UV-радиацията, както и националните обсерватории – магнитна, геодезическа и палеомагнитна. Присъстващите ще бъдат запознати с техните [...]

Go to Top