Българската академия на науките отдава под наем

град София – бул. Цариградско шосе №125, блок 26Б:

– помещение на втори етаж – стая № 207-А с площ 28,35кв.м за офис дейност, при
начална наемна цена 3,00 евро/кв.м с прилежаща площ от 5,86 кв.м при наемна цена 1,00 евро/кв.м

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството
на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1