Българската академия на науките отдава под наем

Помещение, подходящо за офис с обща площ от 25 кв. м, находящо се на втория етаж, в сградата на БАН в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 29.

Минимална наемна цена за 1 кв. м. площ – 3 евро без ДДС или обща месечна наемна цена – 75 евро без ДДС.

Оферти за наемане на помещението се приемат всеки работен ден от 14,00 до 16,00 ч. до 24.09.2021г., на адрес: гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ №29, лице за контакт : Катюша Тотева 0886 613 538 или в сградата на БАН в гр. София, ул. „15-ти ноември“ №1, „Деловодство“.

Офертите ще бъдат отворени от назначена със заповед на Председателя на БАН комисия на 24.09.2021 г. в 17,00ч.