Ботаническата градина на БАН отбеляза Световния ден на гората  21 март. Дървета японски явор и плачеща бреза бяха засадени под ръководството на инж. Пенко Пенков. В Ботаническата градина се отглеждат дървета с плачеща корона, сред които плачещ бряст, плачеща черница, предстои засаждането и на плачещ рошков.

На 21 март се чества Световния ден на гората. Той се отбелязва от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите. Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.