Българската академия на науките отдава под наем
в град Пловдив – ул. Филип Македонски №29, сграда на Академията

Помещение/стая № 406, с площ от 29 кв.м, на четвъртия етаж в сградата, подходщо за офис, при начална месечна наемна цена от 3 евро за кв.м или обща наемна цена от 87 евро (месечно).
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327;

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. Филип Македонски №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 04.11.2022 г.