Българската академия на науките отдава под наем

град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1 /до бивш стол №1/

 

2 /два/ броя гаражни клетки, всяка с площ 15 кв.м, при начална наемна цена 2 евро/кв.м
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

Заявления за наемане се адресират до Председателя на БАН и се подават в деловодството на БАН,
всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.