Българската академия на науките отдава под наем

град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1, сграда на бивша Отоплителна централа.

 – помещение с площ от 53кв.м за производствена или ремонтна дейност, при начална наемна цена 2.5 евро/кв. м;

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.