Българската академия на науките отдава под наем
град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1,
сграда на бивша Отоплителна централа.

– помещение с площ от 38 кв.м на трети етаж, при начална наемна цена 2.5 евро/кв.м; и прилежаща площ 6 кв.м при начална наемна цена 1 евро/кв.
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 30.11.2021 г.