Българската академия на науките отдава под наем
помещения в град София
ул. Акад. Г. Бончев № 2 – обект Автобаза със сервиз

– помещение за складови нужди с площ 20 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,50 евро/кв.м.
Обявената цена е без ДДС

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 и 02/979 5308
Заявления за наемане на помещения, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.
Краен срок за подаване на заявление 30.11.2021 г.